aku dan alam maya by : anisya dinova

aku dan alam maya
by : anisya dinova
re-posting; tokyo, february 2012

bismillahir rahmanir rahiim

sahabatku sayang…

pertama-tama ku awali dengan niat
untuk menjemput ridha allah ta’ala.
kedua izin dari imam cintaku
agar aku pun menjaga kepercayaannya.
ketiga pengetahuan & mentalitas yang teruji
sebab untuk sesuatu yang menggunakan waktu
maka ia bukan perkara iseng bagiku !

sosialisasi & komunikasi di alam maya
tak ubahnya ibarat siaran radio & televisi.
mereka menggunakan audio & video
sebagai mediasi bagi komunikasinya.
begitu juga halnya alam maya
turut menyertai tulisan & gambar
dengan hasil akhir berupa imajinasi.

peranan imajinasi inilah yang paling berbahaya !
jika diri tidak dibentengi akidah yang kuat
serta pengetahuan & mentalitas yang teruji
bukan mentang-mentang kamu sudah menikah
bukan juga lantaran pendidikan atau status sosialmu
sungguh alam maya bisa membuatmu berselingkuh
atau terbaca jelas intelektualitas diri sebenarnya.

saksikanlah alam maya bersama ‘kacamata’ bathil !?
ia merupakan fasilitas ‘ghazwul fikri’ paling ampuh
perpustakaan terlengkap bagi penyesatan akidah
tempat termudah & termurah tuk aneka bentuk sex
ladang subur segala bentuk maksiat & penipuan
lokasi ternyaman untuk iseng & melupakan kewajiban
serta ‘hijab’ bagi krisis percaya diri dalam banyak hal.

lantas tak adakah manfaat dari alam maya ini !?
tentu saja ada bahkan cukup berimbang
tapi untuk apa besar kepala bagi sesuatu yang sudah baik ?
lalu berbangga diri menjadikannya prestasi abadi !?
sungguh demikian itulah ciri orang yang takut gagal
hingga ia tinggal bersama kemarin yang telah mati !?
maka inovasi & kreatiftas pun hanya dimiliki kaum visioner.

Itulah visi, missi, hingga antisipasi bagi eksistensiku.
semoga allah ta’ala ridha & tersenyum menyaksikannya
sehingga dia pun senang menitipkan banyak talenta
kepada setiap hamba dengan ‘positioning’ sebagai abdi-nya.
mereka senantiasa bersyukur atas segala bentuk nikmat
mereka juga sabar menghadapi segala bentuk kesulitan
serta ridha menerima keduanya dengan ghirah yang sama.

bekal-ku selanjutnya untuk alam maya ini adalah
keterampilan ‘adlibs’ dan kemampuan ‘air personality’.
yakni mengaplikasikan prinsip “mudahkan jangan dipersulit” (al hadits)
berlaku lemah lembut serta bertindak bijaksana (ali imran 159).
kemudian berbaik sangka dengan komposisi & batasan tertentu !?
maka bekal inilah yang kemudian kubagikan demi kepentingan
ukhuwah islamiyah, perkara khilafiyyah, hingga sekadar muamalah.

sungguh tak masalah bagiku berteman dengan orang-orang kafir
sekadar muamalah & mereka pun jangan memasuki wilayah akidah.
para ulama tidak pernah berselisih masalah akidah (ali imran 19)
sehingga ukhuwah islamiyah berlangsung indah bersamanya.
jika dikatakan hanya allah & rasul-nya yang paling mengetahui
untuk apa mereka mencari-cari takwil sehingga menjadi fitnah !? (ali imran 7).
serahkanlah perkara ini kepada ahlinya, sebab itu bukan kurikulum umum !

sehubungan qur’an surah ali imran ayat 7 tersebut,
aisyah r.a. mengatakan rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“jika kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat,
mereka itulah yang disebutkan oleh allah dalam ayat tersebut,
karena itu berhati-hatilah kepada mereka.” (h.r. bukhari).

sesungguhnya alam maya merupakan kebebasan tiada batas
kalian bebas membentuk diri menjadi putih, hitam, atau abu-abu
begitu juga bebasnya aku menentukan batasan berbaik sangka
terhadap mereka yang berada di balik topeng atau bentengnya.
jika nasihat tak lagi digubris oleh orang keras kepala lagi sombong
sungguh kutak ingin sahabatku menjadi korban virus dari orang jahil !
maka siapapun ia di alam nyata, (al qashash 55) kupastikan bagi alam maya.

muhammad rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“siapa saja yang dikehendaki oleh allah mendapat kebaikan
maka allah memberinya pemahaman tentang islam.
aku hanyalah orang yang menyampaikan,
dan allah-lah yang memberi petunjuk.
ketahuilah bahwa mukmin sejati
akan tetap melaksanakan perintah dien allah
dan mereka tidak terkalahkan
oleh orang-orang yang menentang mereka
hingga tibanya hari kiamat.”
(hadits riwayat bukhari).

apabila kamu bersedia menyimak hujjahku ini dengan seksama
insyaallah kamu pun akan dapat merasakan kebenarannya.
mana tahu ini pula perkara yang selama ini kurang dicermati
sehingga publisitas dan hasil kerja seolah ‘stagnant’ !?
waktu berlari kencang, tetapi kamu berjalan di tempat !?
sungguh ini merupakan perkara serius yang tidak pula mudah
namun prinsip ‘iqra’, total & istiqamah, insyaallah akan memudahkannya.

wallahu tabaraka wa ta’ala a’lam…

 

barakallaah fikum,
wassalamualaikum wr.wb.
anisya dinovanya
n.o.t.e. :

subhanallah, alhamdulillah, la ilaaha illaallah, allahuakbar
la haula wa la quwwata illa billah…
terima kasih buya cintaku sayang…
buya telah mengajarkannya padaku dengan sabar
sehingga aku pun paham & sami’na wa atha’na
maka syair ini insyaallah merupakan kepahamanku
yang juga aku hadiahkan untukmu buya… ????

r.e.f.e.r.e.n.s.i. a.y.a.t. :

muhammad rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“berikan kemudahan, jangan membuat kesulitan.
Sampaikan khabar gembira, jangan membuat orang-orang lari dari islam.”
(hadits riwayat bukhari).

allah subhanahu wa ta’ala berfirman :

“maka disebabkan rahmat dari allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakkallah kepada allah.
sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-nya.”
(ali imran 159).

“sesungguhnya dien (yang diridhai) disisi allah hanyalah islam.
tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al kitab
kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka,
karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.
barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah
maka sesungguhnya allah sangat cepat hisab-nya.
(ali imran 19).

“dia-lah yang menurunkan al qur’an kepada kamu.
di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamaat [a],
itulah pokok-pokok isi al qur’an
dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat [b].
adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan,
maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat mutasyaabihaat
yang daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya,
padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan allah.
dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata:
‘kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat,
semuanya itu dari sisi rabb kami.’
dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya)
melainkan orang-orang yang berakal.” (ali imran 7).

Keterangan [a] & [b] :
[a]. muhkamaat adalah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya,
serta dapat dipahami dengan mudah.
[b]. mutasyaabihaat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian
dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud
kecuali sesudah diselidiki secara mendalam;
atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya allah yang mengetahui.
misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan perkara ghaib
atau ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

“dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat,
mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata:
‘bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu,
kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil’.”
(al qashash 55).

subhanallah, mahabenar allah dengan segala firman-nya

Iklan

Komentar ditutup.