Berserah Diri

60974 155531904470511 100000411066345 362897 2400346 n

Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sahabatku segala perintah dan larangan Allah adalah untuk kemaslahatan kepentingan hambaNya. Demikian halnya perintah shoum (puasa) agar hamba yang beriman itu menjadi bertakwa. Sebab hanya dengan takwa semua persoalan hidup dunia akhirat menjadi bahagia.

Karena itulah hamba beriman dididik Allah melalui universitas Ramadan. Inilah bukti rahmat Allah itu. Simak hikmah menjadi hamba yg bertaqwa:

1. Dicintai Allah, “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS At Taubah: 4),

2. Termulia di sisi Allah, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al Hujurat: 13),

3. Wafatnya khusnul khotimah, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS Ali Imron: 102),

4. Itulah bekal terbaik saat menghadap Allah, “Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaKu, hai orang-orang yang berakal.” (QS Al Baqarah: 197),

5. Tidak ada rasa khawatir dan bersedih atas apa yang terjadi, “Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Karena kesungguhan iman dan kekuatan takwa mereka. Bagi mereka berita gembira di dunia dan di akhirat.” (QS Yunus: 62-64),

6. Meraih jalan keluar dari setiap masalahnya bahkan rezeki yang tidak terduga, “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (QS Ath Thalaq: 2-3),

7. Kemudahan jalan menuju surgaNya, “Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS At Thalaq: 4),

8. Memiliki kekuatan membedakan dan menegakkan yang haq dan menghancurkan yang bathil, “Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian furqan dan Allah akan menghilangkan diri-diri kalian dari kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS Al Anfal: 29).

Iklan

Komentar ditutup.