MENGENAL ALLAH Ditulis Oleh : Ustadz Rachmat Supriyadi, Lc

asma allah 99

Allah 15

 

MENGENAL ALLAH

Ditulis Oleh : Ustadz Rachmat Supriyadi, Lc

Sesungguhnya mengenal Allah beserta nama dan sifat-sifatNya yang termaktub di dalam Al Kitab dan As Sunnah memiliki kedudukan yang sangat agung lagi tinggi dan mulia di dalam ajaran agama Islam, bahkan ini merupakan asas dan pondasi agama.

Betapa mulianya dan sempurnanya tatkala seorang hamba mengenal Sang Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha segala-galanya, mengenal Nama-Nama dan sifat-sifatNya Yang Maha Tinggi.

Tidak diragukan lagi bahwa hal ini adalah ilmu yg paling mulia, tujuan yg agung lagi suci, dikarenakan berkaitan dengan Dzat Yang Maha Mulia Allah Azza wa Jalla, maka mempelajari perkara ini adalah suatu ibadah yg agung, pondasi ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yang merupakan keyakinan seluruh para nabi dan rasul, dan mereka sepakat mendakwahkannya sejak pertama hingga yang terakhir Nabi Muhammad Semoga Sholawat dan Salam tercurah pada mereka semua.

Berkata Allamah Ibnul Qoyyim ,” Sesungguhnya dakwah para Rasul berkisar pada tiga pondasi,

1.Mengenal Allah sebagai Dzat yang diseru melalui Nama dan SifatNya,

2.Mengenal jalan yang mengantarkan kepada peribadatan yang lurus, semisal berdzikir, bersyukur, dan aneka ragam bentuk ibadah yang disertai sepenuh kecintaan dan ketundukan, serta

3.Mengenal alam yang kekal abadi hari pembalasan yaitu Da’rul Karomah yang penuh kenikmatan dan yang paling utama meraih keridhoan dan kenikmatan memandang Wajah Azza wa Jalla.

Iklan

Komentar ditutup.