JUJUR……….

 

Jujur 1

 

Jujur (kejujuran) selain akan membawa ke surga, juga akan membuat hati seseorang selalu tenang. Orang akan berlomba-lomba bermuamalah dengannya, karena orang yang jujur tentunya dapat dipercaya, orang lain akan merasa tenang berada di dekat seseorang yang jujur. Orang yang jujur adalah seorang penjaga amanah bagi orang yang masih hidup, pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal.

Namun ketidakjujuran juga dibolehkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Kultsum binti Uqbah bin Mu’ied ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Kultsum berkata,
”Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Saw memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam tiga perkara, yaitu pada saat perang, pada saat mendamaikan permusuhan di antara manusia dan dalam perkataan suami terhadap istrinya, serta perkataan istri terhadap suaminya”.

Telah diriwayatkan oleh Asma’ binti Yazid, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw berpidato. Rasulullah Saw bersabda,
”Wahai manusia, apa yang mendorong kalian terus menerus dalam dusta, seperti halnya laron yang berputar mengitari api. Setiap dusta pasti akan dicatat atas anak Adam, kecuali dalam tiga perkara, yaitu suami yang berdusta kepada istrinya agar menyukainya; seorang yang berdusta untuk melakukan tipudaya dalam peperangan; dan seorang yang berdusta antara dua orang muslim karena ingin mendamaikan keduanya”. (HR. Ahmad)

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Al Fattah, yang dimaksud dengan dusta antara suami istri hanyalah dusta dalam perkara yang tidak akan menggugurkan hak keduanya, atau dusta yang tidak mengakibatkan salah satunya akan mengambil perkara yang bukan haknya.

Sementara menurut Imam An Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, maksud dusta suami kepada isteri dan sebaliknya adalah dusta ketika menampakkan cinta kasih dan ketika berjanji pada perkara yang tidak wajib atau sejenisnya. Adapun dusta di antara suami dengan maksud menipu untuk mendapatkan perkara yang bukan haknya, maka dusta seperti ini hukumnya haram berdasarkan ijma’ kaum muslim.
=======

Iklan

Komentar ditutup.