“Wanita Yang Penuh Barakah dan Mendapat Anugerah dari Allah” by myudhipramana

 

Wanita yg dilindungi allah

 

“Wanita Yang Penuh Barakah dan Mendapat Anugerah dari Allah”

Saya mau berbagi , tentang “Wanita Yang Penuh Barakah dan Mendapat Anugerah dari Allah” #Simak yak!

1. Tahukah kalian, siapa “Wanita yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah”?

2. Rasulullah SAW bersabda, “(mereka) adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik.

3. Dan sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya.”

4. ‘Ali bin Abi Thalib ra pernah mengingatkan, “Jangan berlebih-lebihan dengan mahar wanita, sebab hal itu akan menyebabkan permusuhan”

5. “Masalah ini juga pernah diingatkan oleh Umar bin Khaththab, Abu Al-‘Ajfa As-Sulami mengatakan, …

6. “Aku mendengar Umar bin Khaththab ra berkata, ‘Jangan berlebihan dalam mahar wanita.

7. Sebab seandainya mahar berlebihan merupakan hal yang mulia & bagian dair taqwa di sisi Allah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling berhak melakukannya

8. Tetapi Rasulullah tidak memberi mahar istri-istrinya dan tidak pula putri-putrinya menikah dengan mahar lebih dari dua belas uqiyah.’

9. “Seseorang berlebihan dalam memberi mahar kepada istrinya sehingga dapat menimbulkan permusuhan dalam dirinya kepada istrinya itu

10. dan mudah baginya berkata: Aku telah mengeluarkan biaya mahal untuk kamu dalam ikatan keluarga ini’.” (Shahih At-Tirmidzi, An-Nasa’i)

11. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan “Siapa saja laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar sedikit atau banyak, …

12. tetapi di dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi haknya itu kepadanya, berarti ia mengecohnya.

13. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, maka kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang berzina” (HR Thabrani)

14. Maka sangat dianjurkan, bagi kaum wanita, agar mempermudah mahar dan pernikahan (sesuai kemampuan calon), terutama tentang kebaikan akhlaq

15. Mereka itulah wanita-wanita yang diberkahi dan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

16. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah 🙂 #insyaAllah

by myudhipramana

Iklan

Komentar ditutup.